جدا از اطلاعیه دیروز دپارتمان داوری در جهت اثبات بازی قانونی مهدی کیانی برای تراکتورسازی به استناد ماده ۱۱ آ ئین نامه برگزاری مسابقات قصوری متوجه تیم تراکتورسازی نیست.

مهدی کیانی
به گزارش پایگاه خبری رجحان به نقل از ورزش سه ، همان طور که در جریان امر قرار گرفته اید باشگاه ذوب آهن به حضور مهدی کیانی در ترکیب تراکتورسازی در بازی با این تیم معترض است و معتقد است حضور مهدی کیانی با توجه به اخطارهای داده شده از سوی داور به او در بازی های پیشین غیر قانونی بوده است. اما دپارتمان داوری می گوید داور همان طور که در گزارش آورده به مهدی کیانی بعد از دادن دو کارت زرد کارت قرمز داده و این طور نبوده که یک کارت زرد و یک کارت قرمز را برای این بازیکن ثبت کرده باشد و به همین خاطر بازی او در برابر ذوب آهن قانونی بوده است.

اما فارغ از این بحث ها بند ۲ ماده ۱۱ آ ئین نامه انضباطی می گوید این مسئول برگزاری مسابقه است که باید گزارش کارت زرد و کارت قرمز بازیکنان را به تیم ها به صورت مکتوب گزارش دهد و اگر در این بین تیم داوری و کمیته مسابقات در گزارش تعداد کارت های مهدی کیانی مرتکب اشتباه شده باشند تقصیری متوجه تیم تراکتورسازی نیست.

دپارتمان داوری تاکید کرده در گزارش ها آمده مهدی کیانی بعد از دریافت دو کارت زرد از زمین بازی اخراج شده و می توانسته در برابر ذوب آهن بازی کند. با این حال تاکید کمیته داوران بر این است که ذوب آهن در صورت داشتن مدرک مستند می تواند نظرها را تغییر دهد اما با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ در صورت اثبات این مهم تیم تراکتورسازی از تقصیر مبرا خواهد بود و نتیجه تغییر نخواهد کرد.