ترکیب رسمی چلسی در بازی برابر برنلی مشخص شد.

ترکیب رسمی
به گزارش پایگاه خبری رجحان به نقل از طرفداری ، ترکیب چلسی در بازی برابر برنلی به صورت زیر است:
چلسی:کورتوا-آزپلیکوتا-کیهیل-لوئیز-کانته-ماتیچ-موزس-آلونسو-پدرو-هازارد-کوستا