تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به مقام قهرمانی جام جهانی کرمنشاه دست یابد.

کشتی آزاد
به گزارش پایگاه خبری رجحان به نقل از طرفداری ، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان عصر امروز در جام جهانی کشتی آزاد کرمانشاه به مصاف آمریکا رفت و با پیروزی ۵-۳ به مقام قهرمانی دست یافت.

۵٧ کیلوگرم : حسن رحیمی

دانلود
۶١ کیلوگرم : مسعود اسماعیل پور

دانلود
۶۵ کیلوگرم : میثم نصیری

دانلود
۷٠ کیلوگرم : مصطفی حسین خانی

دانلود
٧۴ کیلوگرم : پیمان یاراحمدی

دانلود
٨۶ کیلوگرم : حسن یزدانی

دانلود
٩٧ کیلوگرم : امیر محمدی

دانلود
١٢۵ کیلوگرم : کمیل قاسمی

دانلود

دانلود مراسم اهدای مدال