طرح جالب بلیچرریپورت از وداع لیونل مسی و کریس رونالدو با جام جهانی در یک روز