×

خانواده فناوری اطلاعات چند رسانه ای
عکس نوشته؛ من یاد تو می افتم

عکس نوشته؛ من یاد تو می افتم

یاد ‌هواپیما به زمین نشست در سالن انتظار پیرمردی پسرش را در آغوش کشید #من_یاد_تو_می_افتم