عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: متأسفانه امارات به مسئله حاکمیت ایران بر جزایر ” آریانا” و “زرکوه” تعدی کرد و قطعا جمهوری اسلامی باید پاسخ مناسبی را نسبت به این سیاست اماراتی بدهد.

جزایر ایرانی
به گزارش پایگاه خبری رجحان به نقل از العالم ،  مجتبی ذوالنوری با اشاره به آخرین وضعیت دو جزیره ایرانی ” آریانا” و “زرکوه”، گفت: به طورحتم این دو جزیره جزء لاینفک جمهوری اسلامی محسوب می شود و ایران هیچ وقت از حقوق حقه خود دست بر نمی دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متأسفانه امارات به مسئله حاکمیت ایران بر جزایر ” آریانا” و “زرکوه” تعدی کرد و قطعا جمهوری اسلامی باید پاسخ مناسبی را نسبت به این سیاست اماراتی بدهد.

وی تصریح کرد: به طور حتم جمهوری اسلامی باید پرونده های مرتبط با اشغال و تجاوز اماراتی به جزایر ایرانی را مفتوح کند، زیرا کوتاه آمدن ایران در این عرصه، مقامات این کشور را گستاخ تر کرده است.

ذوالنوری ادامه داد: تمام اسناد تاریخی نشان می دهد که جزایری مانند” آریانا” و “زرکوه” متعلق به جمهوری اسلامی است، البته متأسفانه در دهه های اخیر این جزایر در اختیار ما نبوده، اما در این موضوع که این جزایر از گذشته جزئی از کشورمان بوده، تردیدی نیست.

لازم به ذکر است که در نتیجه ضعف رژیم های قاجار و پهلوی دو جزیره ایرانی نیز به نام های ” آریانا” و “زرکوه” تحت اشغال کشور امارات قرار دارد.