معاون نخست وزیر روسیه در صفحه خود در تویتر تاکید کرد که این کشور سه هم پیمان “وفادار” دارد.

دیمیتری راگازین
به گزارش پایگاه خبری رجحان به نقل از العالم ، پایگاه اینترنتی روسیا الیوم به نقل از “دیمیتری راگازین” نوشت: این سه متحد وفادار، ارتش، ناوگان دریایی و صنایع نظامی روسیه هستند.

وی این مطلب را در توییتر و در اشاره به سخنان الکساندر سوم تزار روس بیان کرد که هر بار با وزرایش دیدار می کرد، می گفت: در این دنیا فقط دو هم پیمان وفادار داریم، ارتش ما و ناوگان ما؛ اما بقیه در اولین فرصت ضد ما متحد می شوند!

راگازین این اظهارات را هم زمان با روز “مدافعان وطن” که ۲۳ فوریه هر سال است، بیان کرد.