کارشناس سیاسی سعودی مدعی شد عربستان موشکی در اختیار دارد که قادر است نصف تهران را تخریب کند و ایران به دلیل دانستن این موضوع، عربستان را هدف حملۀ موشکی قرار نمی دهد.

به گزارش پایگاه خبری رجحان به نقل از العالم ،  نایف الوقاع، کارشناس سیاسی سعودی، گفت: «موشک دی اف ۳ که عربستان در اختیار دارد می تواند چند کلاهک هسته ای را حمل کند که نوع اول آن از انواع قدیمی است و وزنش به ۲ تن می رسد و وزن دیگری به حدود ۳ مگاتن می رسد»!
الوقاع که عضو شورای دانشکدۀ نظامی ملک خالد نیز هست در یک برنامۀ تلویزیونی در ادامۀ ادعاهایش افزود: «ایران با شلیک موشک شهاب ۳ نمی تواند ماجراجویی کند؛ زیرا این اقدام باعث تخریب ۳-۴ خانه خواهد شد در حالی که موشک سعودی می تواند نصف تهران را تخریب کند».
گفتنی است گزارش مجلۀ آمریکایی «فارین پالیسی» در اختیار داشتن این نوع موشک توسط عربستان را تأیید کرده اما دربارۀ قدرت مورد ادعا توسط کارشناس سعودی توضیحی نداده است.
عربستان در سال ۱۳۵۹، موشک های«DF-3» با برد متوسط را برای تقویت ارتش و با ادعای مقابله به «تهدیدهای مکرر ایران» خریداری کرد.
این موشک ها قادر به حمل کلاهک هسته ای هستند. طول آنها ۲۲٫۴۷ متر، حداکثر قطرشان به ۲٫۲۵ متر و وزنشان به ۶۵ تن می رسد و مسافت ۲ هزار و ۶۵۰ کیلومتر را با دقت هزار متر می پیمایند.