مردم بحرین با در دست داشتن تصاویر جوان بحرینی که روز دوشنبه توسط نیروهای رژیم آل خلیفه به شهادت رسید، در اطراف منزل آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین تظاهرات کردند.

به گزارش پایگاه خبری رجحان به نقل از خبرگزاری مهر از المنار، مردم بحرین شامگاه دوشنبه در حالی که تصاویر جوان شهید بحرینی را در دست داشتند در اطراف منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در منطقه الدراز تظاهرات کردند.

گفتنی است که نظامیان رژیم آل خلیفه روز دوشنبه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود یک جوان بحرینی را به نام «عبدالله العجوز» به شهادت رساندند.

نظامیان رژیم آل خلیفه به سوی جوان بحرینی به نام «عبدالله العجوز» در منطقه «النویدرات» در جریان بازداشتش، آتش گشودند که منجر به شهادت وی شد.