×

خانواده فناوری اطلاعات چند رسانه ای
ابعاد میز پینگ پنگ چقدر است؟

ابعاد میز پینگ پنگ چقدر است؟

به صورت مستطیل بوده طول آن ۲/۷۴ متر و عرض آن ۱/۵۲۵ متر می باشد. پرسشکده

آخرین خبرها