×

خانواده فناوری اطلاعات چند رسانه ای
چرا شب قدر مخفی است؟

چرا شب قدر مخفی است؟

بسیاری معتقدند مخفی بودن شب قدر در میان شب های سال یا در میان شب های ماه مبارک رمضان، برای این است که مردم به همه این شب ها اهمیت دهند، همان گونه که خداوند رضای خود را در میان انواع طاعات پنهان کرده تا مردم به همه طاعات روی […]

شب قدر کدام شب است؟

شب قدر کدام شب است؟

  در اینکه شب قدر در ماه رمضان است، تردیدی وجود ندارد، ولی در اینکه کدام شب از شب های ماه رمضان است، تفسیرهای زیادی شده است، از جمله، شب اول، شب هفدهم، شب نوزدهم، شب بیست ویکم، شب بیست وسوم، شب بیست و هفتم و شب بیست و نهم، […]

چرا این شب، شب قدر نامیده شده است؟

چرا این شب، شب قدر نامیده شده است؟

چرا این شب، شب قدر نامیده شده است؟ در پاسخ به این پرسش، نظرهای مختلفی ابراز شده است. از جمله اینکه: الف) همه مقدرات بندگان در تمام سال، در این شب تعیین می شود. آیه سوم و چهارم سوره دخان و نیز روایات متعددی، بیانگر این نظر است. ب) دارای […]

آخرین خبرها