🌺از نیل
رَد شـــده‌ای؛🍃
🌸و به ساحِل رسـیــده‌ای !☘️
ما غرق فـتـنه‌ایم !🌹
🌼دعا کن
بَرای مٰا …🍀
🌷🌷🌷
#شهدا_شرمنده_ایم