حسن روحانی رئیس جمهور سه سال و هفت ماه پیش در اولین نشست خبری ‌اش، گفته بود، “معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار”، حرفی که امروز، مردم علیرغم تک رقمی شدن نرخ تورم، بیش از پیش صحت آن را تصدیق و مفهوم آن را درک می کنند.

حسن روحانی
گروه اقتصادی وب سایت نیلی ترین در نظر دارد، طی ماه‌های آخر دولت یازدهم مروری بر مهمترین وقایع اقتصادی، تصمیمات دولت و دستگاه‌ها و اظهارات و وعده های مسئولان در حدود ۴۳ ماهی که از این دولت گذشته، داشته و آنچه بر اقتصاد کشور گذشته را تحلیل کند.

حسن روحانی رئیس جمهور در اولین نشست خبری پس از انتخابات ریاست جمهوری که ۱۵ مرداد سال ۹۲ برگزار شده بود، در  پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل گرفتن دولت گفت: “در طول ۱۰۰ روز اول همکارانم در بخش های مختلف همکارانم آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.”

در آن روزی که حسن روحانی معیار اصلی تورم را جیب مردم و نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار بیان کرده بود، البته نرخ های تورم بالای ۳۰ درصدی هم به خوبی گویای جیب مردم و کاهش شدید قدرت خرید آنها بود، ولی امروز که سه سال و اندی از آن روز گذشته، علیرغم گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار از تک رقمی شدن نرخ تورم، مردم به شدت از سخت تر شدن معیشت، کاهش قدرت خرید و جیب های تقریباً خالی می نالند و وقتی از آنها درباره تک رقمی شدن تورم می پرسی، پاسخ می دهند، “معیار تورم جیب من است نه آمار بانک مرکزی.”

رکود گسترده ای که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور را درگیر خود کرده، هر چند کاهش تورم را به دلیل افت قابل توجه تقاضا به دنبال داشته، ولی از جانب دیگر کسب و کارها را کسادتر کرده و موجب افت محسوس درآمدها شده است. در این بین حقوق بگیران به ویژه قشر کارگر هم از تامین نشدن خواسته خود در خصوص افزایش عادلانه دستمزد سالانه به گونه ای که قدرت خرید از دست رفته آنها را جبران کند، خبر می دهند.

گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد، طی سالهای اخیر قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی علیرغم کاهش تورم رشد فزاینده داشته، سطح رفاه مردم تنزل پیدا کرده و در یک کلام معیشت سخت‌تر و فقرا فقیرتر شدند.

نمودار زیر نمونه ای از رشد قابل توجه قیمت‌ کالاهای اساسی در دو سال اخیر است که نشان می دهد، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی گویای واقیعت های معیشت مردم نیست و به درستی حسن روحانی رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود، معیار اصلی تورم را جیب مردم اعلام کرد.

شاخص دیگری که نشان می دهد، فقرا در این دولت فقیرتر شدند، ضریب جینی است که فاصله درآمدی دهک های پایین درآمدی با دهک های بالا را نشان می دهد، و هر چقدر این عدد به عدد یک نزدیک تر باشد، حاکی از افزایش بی عدالتی، رشد فاصله طبقاتی و فقیرتر شدن فقراست.

بر اساس گزارش هایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، ضریب جینی در سالهای اخیر فزاینده بوده است.

همچنین، همانطور که در نمودار زیر مشخص است، شاخص رفاه در این دولت منفی شده که حکایت از کاهش قدرت خرید مردم علیرغم تک رقمی شدن نرخ تورم دارد.

حال که در سال پایانی دولت حسن روحانی هستیم و چند ماه بیشتر به پایان دولت یازدهم نمانده، جا دارد از آقای رئیس جمهور سوال کنیم که آیا هنوز همانند سه سال پیش معتقدند، “معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار”؟

 

منبع: خبرگزاری تسنیم