? حرم مطهر رضوی در شب میلاد حضرت علی(ع) غرق نوروشادی است.