?چشمهايت را ببند ،
در دلت با خدا سخن بگو ?
به همان زبان ساده ي خودت☺️

⚜هرچه ميخواهي بگو ،
او ميشنود . . . ?

?شايد بخواهي تورا ببخشد ،
يا آرزويي داري ،
شايد دعايي براي يک عزيز و يا شکرش ،
?بــگو ميشنود . . .

❣اين لحظه ي زيبا را
براي خودت تکرار کن ؛
پــرواز دلـت را حـس خواهـي کـرد ?

#الهی_به_امید_تو

عطرناب خدا✨

? @atre_nab_khoda96 ?

T.me/NiliTarin