رسول خدا (ص)سخنانی ایراد فرمودند که در آن انسان های مجنون توصیف شده اند.

پیامبر اکرم(ص)از جایی عبور می کرد، چشمش به جمعیتی افتاد که دور شخصی را گرفتند، حضرت نزد آنها رفت و پرسید: برای چه اینجا جمع شده اید؟ آنها گفتند: دیوانه ای در اینجا هست و حرکات او ما را به اینجا کشانده است.

پیامبر اکرم(ص) فرمود: دیوانه حقیقی این شخص نیست؛ بلکه این شخص بینوا گرفتار و بیمار است. آیا می خواهید شما را به ویژگی های دیوانه حقیقی، آگاه کنم؟
آن جماعت گفتند: آری ای رسول خدا(ص).

پیامبر خدا (ص)فرمود: دیوانه حقیقی دارای این نشانه ها است:

۱٫با کِبر و نخوت راه می رود و خود بزرگ بین و متکبر است.

۲٫به دو طرف خود مکرر  نگاه می کند و خود بین و معجب است.

۳٫شانه های خود را بالا و پایین می آورد و خود نماست و عقده حقارت دارد.

۴٫از درگاه خدا آرزوی بهشت می کند با اینکه به گناه خود ادامه می دهد.
۵٫جامعه، نه از شر او در امانند و نه به خیر او امیدوارند.

الخصال، ج ۱، ص ۳۳۲

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان